Chính sách hoàn trả.

1. Chúng tôi chấp nhận cho Quý khách thực hiện hủy đơn hàng trong vòng 24h kể từ thời điểm thanh toán thành công nếu quý khách chưa nhận được dịch vụ.

2. Chúng tôi KHÔNG chấp nhận yêu cầu hủy đơn hàng trong các trường hợp sau:

  • Quý khách thông báo hủy đơn hàng quá thời gian qui định trên (sau 24h kể từ thời điểm thanh toán thành công).
  • Quý khách chỉ thông báo hủy đơn hàng qua điện thoại sau đó không không confirm gửi mail chứng từ yêu cầu hủy giao dịch
  • Quý khách đã sử dụng 1 phần hoặc toàn bộ số Mcoin/ tiền tệ ingame đã nạp.

3. Các khiếu nại liên quan tới vấn đề tài khoản như tranh chấp tài khoản (do mua bán, chuyển nhượng, chơi chung….) hoặc các giao dịch đang có khiếu nại, tranh chấp (giả mạo thẻ, charge back) thì Mobi-Game có quyền khóa tài khoản cho đến khi khiếu nại được giải quyết xong.

4. Các khiếu nại liên quan tới giao dịch nạp vào game (qua thẻ cào/thẻ Ngân hàng), Mobi-Game chỉ tiếp nhận xử lý các giao dịch trong tháng xảy ra giao dịch và phải gửi khiếu nại của giao dịch đó trước ngày cuối cùng của tháng. Các khiếu nại giao dịch nạp vượt quá thời gian quy định Mobi-Game sẽ không tiếp nhận xử lý

5. Mobi-Game không chịu trách nhiệm bồi thường bất kỳ thiệt hại nào trong quá trình xử lý khiếu nại về giao dịch.