Chính sách bảo mật.

1. Thông tin đăng ký tài khoản Mobi-Game ID gồm tên tài khoản và mật khẩu hoặc đăng kí với tài khoản facebook, tài khoản google.

2. Sau khi đăng ký tài khoản Mobi-Game ID thành công quý khách cập nhật thông tin cá nhận cho tài khoản của mình bằng cách truy cập 

https://taikhoan.mobi-game.vn/dashboard/index để cập nhật thông tin bảo vệ tài khoản: bao gồm đăng ký số điện thoại bảo vệ (SDT BV), Chứng minh thư nhân dân (CMT ND)

3. Các thông tin đăng ký bảo vệ tài khoản sẽ là các thông tin dùng để xác thực chủ tài khoản. Khi có phát sinh khiếu nại về tài khoản Mobi-Game sẽ hỗ trợ người sử dụng nào cung cấp được đầy đủ và chính xác nhất các thông tin đã đăng ký bảo vệ tài khoản.

4. Mobi-Game không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về các nghĩa vụ pháp lý của bạn ( nếu có ) phát sinh từ việc bạn sử dụng các dịch vụ, trang web của bên thứ ba không phải web và dịch vụ game online do Mobi-Game cung cấp. Do vậy, chúng tôi khuyến cáo bạn hãy thận trọng khi bạn rời các dịch vụ, trang web của Mobi-Game và hãy đọc kỹ các quy định chung và quy định riêng của mỗi dịch vụ, trang web mà bạn ghé thăm.